A’N’A’H’A’T’A’H’___SAMBAN’TARAY__VAR’KVIJINE…

MAN…KA…VISHEP..JAB..BHI…BADHHA..JATA…HAI…”TAB”’….VAR’K’VIJINTA…KI….SAMPREKSHTAYE….APNA..SAR…UTHHA__UTHHA..KAR…”S..A..M..B..O..D..H..A..N..A..T..’..M..A..K..”’AAYOJAN…PESHA..KARTI..HAI

YAH..KRIVJJJJJ….SANDEHA__SAS’PANNA_NI_SANDEHA__SAN’KSHIT_KRIYA_HAI_JO

AABHYAN’TAR___+ BAHYAN’TAR__PRGTIT__HOTI_HAI….

”LEKIN_I..S..A..S..E..__MANVIY__MOOLYO__KO__BADHAVA__MILTA..JATA…HAI…VYK’TI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s